TRUYỀN THÔNG GIỚI THIỆU TRƯỜNG THCS LÝ PHONG

* Nhóm thực hiện:

Trần Anh Đào - 8a1

Huỳnh Kim Anh - 8a1

Doãn Nguyễn Bảo Nhi - 8a1

Lương Ngọc Bích Hợp - 8a1

* Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Nguyễn Ngọc Nam