- Trường được xây dựng từ năm 1950 với tên gọi Trường thục Tri Dụng. Tháng 6 năm 1975, Trường được Ủy ban nhân dân Quận 5 tiếp quản, đổi tên Phong được quốc lập hóa theo quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 1978. Năm 1997 do nhu cầu loại hình nên trường được đổi tên THCS Bán Công Phong .

Kế hoạch CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÝ PHONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020