TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ PHONG

THÔNG BÁO

 
THỜI GIANNỘI DUNGGHI CHÚ
Ngày 26/08/2020Học sinh vào trường xem danh sách lớp 
7g00 - 9g00
Ngày 01/09/2020
Sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệmTựu trường
Ngày 02/09/2020Học sinh nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9Nghỉ lễ
6g45 - 9g00
Ngày 3/9 4/9
Học sinh đến trường chuẩn bị lễ Khai giảng năm học mới 2020 - 2021 
6g30 - 8g00 
Ngày 05/09/2020
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021 
6g45 - 11g25
Ngày 07/09 và 08/09
Học sinh học buổi SÁNG. 
Buổi CHIỀU nghỉ
 
Sáng: 6g45 - 11g25
Chiều: 13g15 - 16g05
Từ ngày 09/09/2020
(SÁNG và CHIỀU)
Học sinh học cả 2 buổi sáng và chiều
(Học sinh có đăng ký bán trú sẽ ở lại ăn và ngủ trưa tại trường)