LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN

VÀ VINH DANH GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2020-2021

KHEN THƯỞNG ĐỘI TUYỂN BÓNG RỔ ĐẠT GIẢI NHẤT CẤP QUẬN

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chân thành cảm ơn Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn đồng hành cùng nhà trường trong mọi hoạt động chuyên môn và phong trào!