TRƯỜNG THCS LÝ PHONG

CÙNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Tổ chức

ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH - NĂM HỌC 2020-2021