CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LÝ PHONG

Thực hiện công tác tuyên truyền cho học sinh về ý nghĩa ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại sân trường, với sự tham gia của tập thể sư phạm nhà trường và gần 1500 em học sinh tham dự.

Thực hiện: thầy Phan Thanh Nhàn - Tổ trưởng chuyên môn: tổ Sử - Địa - GDCD