ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

PHÒNG Y TẾ QUẬN 5 

TRƯỜNG THCS LÝ PHONG 

Thực hiện: TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 

Báo cáo viên: Bác sĩ Trịnh Thị Phương Thảo - Phó Trưởng Phòng Y Tế Quận 5