Hội Luật Gia Quận 5 kết hợp cùng Trường THCS Lý Phong
tổ chức
Chuyên đề: LUẬT GIÁO DỤC - LUẬT BẢO VỆ TRẺ EM - PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Báo cáo viên: ông Đinh Hoàng Ninh - Chủ tịch Hội Luật Gia Quận 5

Tại sân Trường THCS Lý Phong

Tại buổi báo cáo chuyên đề:

Có sự góp mặt của tập thể CB-GV-CNV nhà trường

Và gần 1600 em học sinh của 4 khối lớp