Chi Đoàn giáo viên Trường THCS Lý Phong tổ chức Đại hội Chi Đoàn nhiệm kỳ 2020-2021

Đại diện Đoàn phường có chị Thảo - Bí Thư Đoàn Phường 9, Quận 5

Ban Giám Hiệu nhà trường: Thầy Trần Tấn Tài - Hiệu Trưởng, Thầy Lê Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng

Đại diện Công Đoàn nhà trường: Cô Nguyễn Thị Anh Đào - Chủ Tịch Công Đoàn

Cùng các bạn Đoàn viên giáo viên công tác tại Trường THCS Lý Phong