Thứ sáu, 22/01/2021 - 01:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS LÝ PHONG (83 Nguyễn Duy Dương, phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh)

Lễ "Tri Ân và Ra Trường của học sinh khối 9" - Năm học 2017-2018

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, đám đông, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám đông, cây, giày, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 22 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 22 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 24 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đám đông, giày, đám cưới và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, đám đông, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 36 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 35 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 25 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, giày

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, giày, trẻ em, bàn và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người trên sân khấu

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu

 

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

 

 


Nguồn: Fanpage THCS Lý Phong