GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG THCS LÝ PHONG

   Địa chỉ:  83 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.359.616, (028) 38.358.767

Email: thcs_lyphong@yahoo.com.vn

 

      1. Đặc điểm nhà trường:

- Trường được xây dựng từ năm 1950 với tên gọi Trường tư thục Tri Dụng. Tháng 6 năm 1975, Trường được Ủy ban nhân dân Quận 5 tiếp quản, đổi tên là Lý Phong và được quốc lập hóa theo quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21 tháng 04 năm 1978. Năm 1997 do nhu cầu loại hình nên trường được đổi tên THCS Bán Công Lý Phong .

- Ngày 08 tháng 08 năm 2006, Trường THCS bán công Lý Phong được chuyển thành Trường THCS Lý Phong theo quyết định số 3155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 5.

- Trường THCS Lý Phong có diện tích 7.196m2 tọa lạc tại 83 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5.

      2. Về tổ chức Đảng:

- Trường có 1 chi bộ độc lập, cấp ủy gồm 3 đồng chí: Bí thư – đồng chí Trần Tấn Tài, Phó bí thư – đồng chí Lê Phước Đạt, Chi ủy viên - đồng chí Mai Hoài Liêm.

- Tổng số Đảng viên trong chi bộ: 17 đồng chí.

      3. Về tổ chức, nhân sự:

          a. Tình hình nhân sự của trường:

Tổng số CB-GV-NV của trường: 84 người.

Trong đó: Ban giám hiệu: 02 người; Giáo viên: 69 người; nhân viên: 13 người.

           Hiệu  trưởng trường là Ông Trần Tấn Tài  nhận nhiệm vụ từ ngày 20 tháng 6 năm 2019 theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5.

           Phó Hiệu trưởng trường là Ông Lê Phước Đạt nhận nhiệm vụ từ  ngày 01 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định số 5498/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5.

           Kế toán trường là Bà Văn Thị Tố Như nhận nhiệm vụ từ  ngày 1 tháng 1 năm 2014 theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5.

          b. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong nhà trường:

- Hiệu trưởng : Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ năm học; Quản lý, kiểm tra đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên; Thực hiện việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động; Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do Nhà trường tổ chức; Quản lý tài chính, tài sản của Nhà trường; thực hiện chế độ dân chủ trong hoạt động của Nhà trường .

- Phó Hiệu trưởng : Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của Nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

- Bộ phận chuyên môn: Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ chuyên môn, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên; Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ. Tổng số gồm 06 tổ chuyên môn : Tổ Văn; Tổ Sử - Địa – Giáo dục công dân; Tổ Toán; Tổ Tiếng Anh; Tổ Lý – Hóa – Sinh – Tin học; Tổ Văn Thể Mỹ

- Bộ phận văn phòng:

+ Kế toán : Xây dựng kế hoạch tài chính của trường, lập báo cáo thu chi tài chính, quản lý và lưu trữ hồ sơ tài chính; Thực hiện việc thu chi tài chính, chi trả chế độ chính sách; Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của trường.

+ Thủ quỹ : Quản lý ; Thu chi ngân quỹ

+ Thư viện: Xây dựng kế hoạch, Quản lý và tổ chức các hoạt động thư viện; Hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng và tham gia các hoạt động thư viện; Đề xuất bổ sung sách thư viện theo đề nghị của giáo viên và học sinh hàng năm.

+ Y tế học đường: Quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; Bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; Bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng

+ Văn thư : Việc tiếp nhận văn bản đến: ghi sổ theo dõi, tiến hành đóng dấu công văn đến và trình hiệu trưởng xử lý, trên cơ sở nội dung của văn bản mà hiệu trưởng chỉ đạo gửi cho cá nhân, bộ phận liên quan; văn thư thực hiện nhân bản (nếu cần) và tiến hành chuyển văn bản theo chỉ đạo. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật thì được nhân bản và gửi cho tất cả các bộ phận liên quan, bản gốc lưu tại văn thư. Việc ban hành văn bản đi: soạn thảo, trình ký, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ và ban hành.

+ Thiết bị, thí nghiệm (kiêm nhiệm) : Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa và sử dụng thiết bị. Quản lý thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn. Hỗ trợ giáo viện, hướng dẫn học sinh thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm

+ Giáo vụ (kiêm nhiệm) : Bảo quản, lưu trữ Hồ sơ học vụ theo đúng quy định

+ Giám thị : Quản lý  học sinh trong Nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm ;Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc thực hiện nội quy nhà trường của học sinh khối mình quản lý. Phối hợp cùng Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn trong việc nhận xét, đánh giá và xếp loại về mặt hạnh kiểm của học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh.

+ Bảo vệ : Bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an toàn trong nhà trường, bảo quản tài sản nhà trường.

+ Phục vụ : Vệ sinh phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, sân trường, các khu vực nhà vệ sinh.

- Bộ phận Đoàn thể:

+ Công Đoàn: Phối hợp tổ chức các hoạt động trong nhà trường, giám sát hoạt động thu chi trong nhà trường, bảo vệ lợi ích thiết thực người lao động.

+ Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên: có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên trong nhà trường.